Høringssvar til Barnets Lov

FBU har sendt et høringssvar til Socialministeriet med bemærkninger til lovforslaget til Barnets Lov. Ligeså har mange andre bruger- og interesseorganisationer. Nu skal Regeringen og de øvrige partier bearbejde høringssvarene inden lovforslagets skal 1. behandles i Folketinget. Læs høringssvaret her

FBU-NYT 2021

FBU ForældreLANDSforeningens medlemsblad FBU-NYT er i disse dage på vej med posten til alle medlemmer. Sammen med bladet er der også en hilsen fra landssekretariatet og en faktura for medlemskontingent for 2022. Du kan også læse bladet her.  FBU-NYT 2021

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.