Tag del i FBU’s frivillige arbejde som forælder, pårørende eller fagperson.

Man kan bidrage til FBU’s støtte til forældre på forskellige måder. Du kan tage del i det lokale frivillige arbejde omkring sociale aktiviteter, være en frivillig støtte og f.eks. hjælpe med bisidning. Du kan læse mere om bisidning i FBU her. Det kan også være, at du har lyst til at være oplægsholder eller vært i en temagruppe på landsforeningens kurser og temadage for forældre. 

Formålet med FBU’s frivillige sociale arbejde er at yde hjælp til selvhjælp gennem:

  • omsorg, støtte og rådgivning til forældre
  • at støtte følelsesmæssige processer – i krise, sorg, vrede og afmagtssituationer
  • at støtte forældre i at blive hørt
  • støtte til forældre i at blive inddraget i deres sagsforløb
  • støtte evt. som bisidder i forældrenes/familiens samspil med kommune og anbringelsessted
  • støtte til forældre og pårørende gennem samtaler – individuelt eller sammen med andre i lignende situationer
  • oplysning og inspiration til forældre

Som frivillig i FBU bliver du en del af et netværk, som har et fælles ønske om at skabe bedre forhold for forældre, som er i kontakt med kommunen omkring en børnesag, herunder anbringelsessager. Du bliver en del af en brugerforening og frivillig social forening, som arbejder for at fremme forældres retssikkerhed og udvikle forældres indsigt og evner til gavn for hele familien.

Du kommer ikke til at stå alene i dit støttearbejde, idet du altid vil kunne komme i kontakt med andre frivillige eller med FBU ForældreLANDSforeningens socialfaglige personale. Derudover vil du have mulighed for at mødes med andre frivillige på FBU’s gratis kurser for frivillige.

FBU stiller ikke krav om, at du bidrager med et bestemt antal timer i støttearbejdet. Det vil dog være en fordel at forventningsafstemme, hvorledes du gerne vil bidrage i støttearbejdet.

Det frivillige arbejde er ulønnet. Nødvendige udgifter til forplejning og transport i forbindelse med det frivillige arbejde betales af FBU.

Vil du vide mere om frivillighed i FBU?

Kontakt lokalformanden i den region, hvor du bor, eller ring eller skriv til FBU’s landsekretariat på tlf. 70 27 00 27 eller info@fbu.dk.

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.