Anders Brøndtved

Landsformand og advokat

Mail: formand@fbu.dk

Tlf.: 61 33 36 33

Da jeg sagde ja til at træde ind i hovedbestyrelsen, var det i håbet om at kunne skabe fokus på anbringelsesområdet. Det er ikke for at rejse en kamp mod anbringelser eller adoptioner. Mit fokus er ikke, hvorvidt vi i Danmark anbringer for mange eller for få, men hvorvidt vi anbringer rigtigt. Mit fokus ligger ligeledes på medlemmerne, at FBU er til for medlemmerne og ikke omvendt. Endelig ønsker jeg med mit formandskab at få politikerne i tale, netop for at forældrene bliver hørt, anerkendt og respekteret. Desværre oplever jeg alt for tit, at loven ikke bliver overholdt.

Tine Plougheld

Næstformand og lokalformand i FBU Region Syddanmark

Mail: tine@fbu.dk

Tlf.: 28 89 04 78

I Hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for at familier sikres den støtte og hjælp de hver især har brug for, og at FBU holder fast i, at vi også er en brugerorganisation, hvor forældrenes stemme er det vigtigste.

Else Karlsson

Lokalformand i FBU Region Sjælland

Mail: else@netkarlsson.dk

Tlf.: 21 64 95 40
Else træffes bedst hverdage mellem kl. 8-10 og 16-18. Send evt. en SMS til Else, så ringer hun dig op.

I Hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for at der i hele landet gives den støtte forældre efterspørger. Det vil sige ”forældrenes stemme til Hovedbestyrelsen”. Jeg vil arbejde for at lokalforeningerne får de bedst mulige vilkår, fordi det er der forældrene er. Jeg vil også gerne bidrage til at påvirke det politiske niveau.

Louise Bugtrup

Lokalformand i FBU Region Midtjylland

Mail: lbugtrup@fbu.dk
Tlf.: 55 20 19 18

Jeg går ind for arbejdet i FBU fordi, jeg selv har haft et anbragt barn, og gerne vil hjælpe andre, men også fordi jeg mener det er vigtigt at have en forening som FBU, hvor man kan møde andre forældre, som også har anbragte børn, og ikke føler sig alene. Min vision for FBU er at vi bliver større og mere anerkendt, og at vi sammen kan komme af med det tabu, at være forældre til et anbragt barn. Til dagligt arbejder jeg som paragraf 54 støtteperson, og det er min passion at hjælpe forældrene på den bedst mulige måde.

FBU Region Nordjylland

Der er aktuelt ikke en medlemsrepræsentant fra FBU Region Nordjylland i hovedbestyrelsen

FBU Region Hovedstaden

Der er aktuelt ikke en medlemsrepræsentant fra FBU Region Hovedstaden i hovedbestyrelsen

Ebbe Fossing Nielsen

Socialrådgiver og tidligere leder af Familierådgivningen i Sorø

Jeg vil i hovedbestyrelsen specielt arbejde for at Landsforeningen skaber de vilkår og rammer for lokalforeningerne, så forældre får adgang til den rette støtte og hjælp, de har brug for og ønsker. Målet i de stærke lokalforeninger skal være at skabe støtte gennem den rette kombination af frivillige forældre og frivillige fagpersoner.

Verne Pedersen

Næstformand i Socialpædagogernes Landsforbund

Jeg vil i Hovedbestyrelsen arbejde for at forældre mødes med respekt og inddrages i forhold, der vedrører deres børn. Forældre er vigtige for børnene, og derfor er det afgørende, at der er et godt samarbejde omkring børnene, så de får de bedste muligheder for at trives og udvikle sig. Jeg vil arbejde for at forældrene får den nødvendige støtte og opbakning.

Fransiska Mannerup

Forperson i De Anbragtes Vilkår

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.