Brugerorganisation

Opgaven som brugerorganisation, der varetager målgruppens interesser på generelt plan, finder sted ved at være ”talerør” og herigennem medvirke til, at målgruppens synspunkter, erfaringer, ønsker og forslag kommer frem – både på landsplan og i regionale eller mere lokale sammenhænge.

Socialpolitisk arbejder FBU for, at forældre mødes med anerkendelse og respekt og betragtes som aktive deltagere i deres børns liv samt for, at den offentlige støtte til børn og deres familier forbedrer deres vilkår, ser familien som en helhed samtidig med at ”barnets bedste” er i fokus.

FBU vil her fremhæve den indflydelse, foreningen fik ved at være med til at præge den lovgivning, der med virkning fra 2001 indførte forældres ret til i forbindelse med et barns anbringelse at få en støtteperson (Det der i dag giver ret til en støtteperson jf. § 75 i Barnets Lov). En bestemmelse, der i høj grad er baseret på FBU´s erfaringer fra det frivillige støttearbejde.

Igennem mange år har FBU repræsenteret forældreperspektivet i Folketingets lovforberedende arbejde om udsatte børn og unge og familieliv. FBU står stærkt i fællesskab med andre organisationer, som hver især arbejder for en kvalificering af børne- og familieområdet, og som sammen bidrager til debatten og til at udvikle støtten til udsatte familier.

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.