Etiske og værdimæssige rammer for støtte- og rådgivningsarbejde i FBU

De etiske rammer er udtryk for “hovedregler”. De er udtryk for den måde, vi i FBU synes, at arbejdet skal udføres på i de fleste situationer.

Der vil i arbejdet med mennesker være brug for og plads til undtagelser.

En undtagelse er f.eks., når den enkelte rådgiver eller støtteperson gør sig sine overvejelser – evt. drøfter med andre – og træffer beslutning om sin indsats/rådgivning ud fra, hvad der synes rigtigst at gøre i den givne situation, selv om det måske ikke er i overensstemmelse med de beskrevne hovedregler. Det er hensigten, at de etiske rammer og vejledningen skal fungere som støtte for kvaliteten i det rådgivende arbejde.

De skal være med til at sikre en vis ensartethed i støtte- og rådgivningsarbejdet.

Rammer og vejledning skal således være med til at sikre en form for “fælles fodslaw”, så brugere, ansatte og frivillige hver især ved, hvordan vi som hovedregel arbejder i FBU.

Har du spørgsmål omkring FBU’s etiske og værdimæssige rammer i støtte- og rådgivningsarbejdet, er du velkommen til at kontakte landssekretariatet.

Etiske og værdimæssige rammer

Støtte, rådgivning og vejledning ydes efter den enkelte forældres ønske.

Rådgiveren har tavshedspligt om de personlige oplysninger, der kommer til rådgiverens kendskab.

Rådgiveren har ikke og tager ikke direkte kontakt med f.eks. kommune og anbringelsessted.

Rådgiveren kan få kendskab til sagsakter i det omfang, forældre ønsker det, og i det omfang det giver mening i forbindelse med rådgivningen. Efter rådgivningen slettes alle oplysninger/sagsakter.

Rådgiveren er omfattet af reglerne for underretningspligt og afværgepligt.

Vi møder forældre med respekt og anerkendelse. Vi følger forældrenes tempo og lytter til deres tanker, overvejelser, ønsker og beslutninger.

Vi er opmærksomme på, at forældre ofte har en følelsesmæssig vanskelig opgave, når deres barn har behov for særlig støtte. Ikke mindst, når der er behov for en anbringelse uden for hjemmet.

Det er vigtigt, at vi husker barnet i vores støttearbejde.

I FBU er det aldrig i sig selv et mål at undgå anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet.

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.