FBU er i gang med at foretage en brugerundersøgelse. Det gør vi, fordi vi gerne vil vide, hvordan vi som forældreforening bedst kan være en hjælp for forældre og pårørende, som har eller har haft en børnesag i kommunen. 

Første fase af undersøgelsen består af en digital spørgeskemaundersøgelse, som har været åben for besvarelser i april 2022. Denne første fase er nu afsluttet, og de mange besvarelser er ved at blive bearbejdet.

Anden fase består af fokusgruppeinterviews med brugere, som forventes afholdt medio 2022. 

Hvis du ønsker at høre nærmere om brugerundersøgelsen er du velkommen til at kontakte socialfaglig konsulent Louise Brydov på tlf. 30 80 99 76 eller skrive til landssekretariatet på info@fbu.dk. 

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2022 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2022 by AxiomThemes.
All rights reserved.