FBU har i april 2022 foretaget en brugerundersøgelse. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil vide, hvordan vi som forældreforening bedst kan være en hjælp for forældre og pårørende, som har eller har haft en børnesag i kommunen. 

Første fase af undersøgelsen består af en digital spørgeskemaundersøgelse, som har været åben for besvarelser i april 2022. Denne første fase er nu afsluttet, og de 107 deltageres besvarelser er blevet bearbejdet. Du kan se de overordnede resultater her på siden. 

Anden fase består i udvælgelsen af særlige indsatsområder for det kommende år. FBU’s landssekretariat og FBU’s lokalforeninger samarbejder om at realisere de valgte indsatsområder. 

I 2023 har FBU gjort en særlig indsats for at styrke bisidderordningen, en indsats som også vil præge 2024. FBU har også arbejdet for, at forældre i alle egne af landet har mulighed for at deltage i fællesskaber med andre forældre, bl.a. også ved at tilbyde flere digitale tilbud.

I 2024 gør FBU en særlig indsats for at forebygge tabu og skam forbundet med anbringelse. Der er dannet en arbejdsgruppe med forældre som arbejder med forskellige initiativer. 

Hvis du ønsker at høre nærmere om brugerundersøgelsen er du velkommen til at kontakte socialfaglig konsulent Louise Brydov på tlf. 30 80 99 76 eller skrive til landssekretariatet på info@fbu.dk. 

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.