Vil du med på kursus?

“jeg har lært meget om, hvordan det er for mit barn.”

“jeg får rigtig meget ud af at jeg oplever jeg ikke er alene med mine oplevelser, frustrationer, afmagt, forvirring over og om systemet.” 

 

Forældrekursus

Hvert år den sidste weekend i september mødes ca. 80 medlemmer, frivillige og andre støtter af FBU ForældreLANDSforeningen til en weekend med socialt samvær og fagligt input.

Deltagere på forældrekurset skal være medlem af FBU ForældreLANDSforeningen. Der er begrænsede pladser. Og de fleste deltagere er forældre med børn anbragt uden for hjemmet.

 

Lokale temadage

FBU ForældreLANDSforeningen holder temadage rundt i landet for forældre. Der vil være oplægsholdere som fortæller om f.eks. familie, rettigheder, anbragte børn og unge samt sagsbehandling. Du får mulighed for at møde andre forældre, som kender til, at have en social børnesag. De fleste deltagere på temadagene er forældre med børn anbragt uden for hjemmet.

Forældre som ikke før har fået støtte fra FBU’s frivillige støttepersoner eller før har deltaget på FBU’s kurser, kan uden forudgående medlemskab deltage på temadage med henblik på, at danne sig et indtryk af foreningens støtte til forældre. Forælderen kan eventuelt senere indmelde sig, for at få mulighed for at deltage i FBU’s øvrige aktiviteter på landsplan og lokalt.

Det er gratis at deltage på en temadag, og du har mulighed for at tage f.eks. en støtteperson med.

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.