FBU ForældreLANDSforeningen repræsenterer forældreperspektivet i det aktuelle lovarbejde omkring Barnets Lov. Der er meget at tage fat om, og det er overordentligt vigtigt, at der bliver gjort et grundigt arbejde, når den nye lov på anbringelsesområdet skal udarbejdes. 

FBU deltager i workshops og skriftlige høringer, og har sammen med andre foreninger netop fået et udkast til loven i høring. FBU har sendt et brev til Socialministeriet, socialordførerne, fagforbund og andre organisationer på familieområdet, så de bliver opmærksomme på, hvad der er vigtigt at indtænke i loven set fra forældrenes synspunkt. 

Til foråret efter de indledende forhandlinger ventes lovforslaget at komme i offentlig høring. 

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.