Barnets historie og inddragelse af forældre får en central rolle i Socialstyrelsens anbefalinger om kvalitet i anbringelser. FBU ForældreLANDSforeningen har bidraget til at indkredse og konkretisere anbefalingerne igennem en følgegruppe, som har fulgt Socialstyrelsens arbejde med anbefalingerne.  

FBU vil på kommende temadage rundt i FBU’s lokalforeninger orientere om anbefalingerne til inspiration til og i øjenhøje med forældre. 

Læs mere om anbefalingerne her

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.