Kan du genkende følelsen af frustration over ikke at blive hørt? Eller følelsen af at stå alene med dine tanker i forbindelse med dit barns anbringelse?

I FBU ForældreLANDSforeningen oplever vi, at mange forældre ikke ved, hvor de skal gå hen med alle disse tanker og følelser. Derfor er vi så glade for at kunne præsentere dig for Forældre i Fokus. Det er en række netværksmøder med andre forældre til anbragte børn i dit område. Det er til dig, der kunne ønske at møde andre, som forstår, hvad det vil sige at være forældre til et barn, der er anbragt uden for hjemmet.

Det er møder, hvor du også, udover netværket, får mulighed for at få ny viden om vigtige temaer, der kan gavne din families situation.

Tegnet af Marie Lørring Dahl

De næste to netværksgrupper, med opstart i januar 2022, kommer til at foregå i hhv. København (Charlottenlund) og Roskilde. For at deltage skal du bo i omegnen heraf, fordi det har stor betydning for at skabe et netværk, du kan bruge i din hverdag.

Det er meningen, at der skal kunne tilbydes netværksgrupper andre steder i landet senere hen, men som en start vil det forgå i region Sjælland og region Hovedstaden.

De næste to netværksgrupper har opstart i januar 2022:

København d.15. januar 2022

Roskilde d.22. januar 2022

Netværksgrupperne består af et opstarts-internat fra lørdag til søndag (overnatning på hotel) og 7 netværksmøder på hverdagsaftener af 3 timers varighed fra kl.17-20.

Netværksgruppen starter med en overnatning på et hotel med mulighed for, i uformelle rammer, at møde hinanden og lære hinanden i gruppen at kende. Der vil være aftensmad og hygge, samt en introduktion til det kommende forløb. Der vil bydes på morgenmad dagen efter, inden vi tager afsked. Vi betaler også for transporten til og fra hotellet, og der vil evt. være mulighed for at blive kørt til og fra hotellet i bus. 

Hvert netværksmøde er bygget op omkring et tema, hvor der både vil være rum for samtale og et oplæg om dagens tema. Ved det første netværksmøde bruger vi tid på at dykke lidt ned i jeres aktuelle situation.

Temaerne i netværksgrupperne er:

  • Intromøde
  • Forældrehandleplaner
  • De svære følelser
  • Mentalisering
  • Anbringelsen set fra barnets perspektiv
  • Samvær
  • Samarbejde med kommunen og anbringelsesstedet
  • Opsamling og afslutning

Forældre i Fokus er et uvildigt tilbud, der ikke har noget med din kommune at gøre. Det betyder også, at din indsats ikke bliver vurderet af din sagsbehandler i kommunen. Forældre i Fokus er et fortroligt rum, hvor du trygt kan dele dine oplevelser, også dem, der måske handler om det svære samarbejde med din sagsbehandler eller dem, hvor du måske kunne ønske, at du havde handlet anderledes.

Forældre i Fokus er et metodeudviklingsprojekt, der er bevilliget af VELUX FONDEN. Det betyder at du, undervejs og efter forløbet, vil blive spurgt til, hvordan du synes, netværksgrupperne passer til dine behov, og om du oplever at have fået noget gavnligt ud af at deltage. Det vil også være en stor hjælp for os, hvis du efter endt deltagelse vil deltage i et interview. 

I netværksgruppen får du mulighed for at møde andre forældre, der ved hvad det vil sige at være mor eller far til et barn, der er anbragt. Du får mulighed for at dele din historie og for at blive inspireret af andre forældre og deres måde at tackle deres situation på. Samtidig får du også selv mulighed for at inspirere og gøre en forskel for andre.

Den praktiske del:

Alle deltagere får et kursusbevis, når netværksgruppen er afsluttet og FBU betaler for transport og byder på aftensmad ved hvert møde.

Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere, eller gerne vil være med så kontakt os på:

foraeldreifokus@fbu.dk

eller på tlf. 44129425 (Mira) eller tlf. 44129426 (Line) på hverdage ml. kl.10 og 14.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Mira Milling og Line Høvring

Projektledere – Forældre i Fokus

 

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2022 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2022 by AxiomThemes.
All rights reserved.