Siden sommeren 2020 har FBU ForældreLANDSforeningen kunnet tilbyde netværksgrupper for forældre til anbragte børn gennem projektet Forældre i Fokus. Projektet er et treårigt metodeudviklingsprojekt udviklet af Mira Milling og Line Rose Høvring i samarbejde med FBU ForældreLANDSforeningen, der er støttet af VELUX-FONDEN. Projektet er ved sin afslutning, hvilket betyder at der desværre ikke er flere pladser ledige i en gruppe. 

Erfaringer fra projektet blev delt på konferencen Forældre i Forældre – betydningen af støtte til forældre i anbringelsessager, den 16. marts 2023. 

Du kan finde en slutevalueringsrapport og en projektbeskrivelse her på siden. Ønsker du yderligere information om projektet kan du kontakte landssekretariatet på sek@fbu.dk eller se øvrige kontaktoplysninger her på hjemmesiden. 

 

Tegnet af Marie Lørring Dahl

Forældre i Fokus er netværksgruppe-forløb for forældre til anbragte børn. Et forløb varer ca. et halvt år og består at et opstartsinternat med overnatning samt 8 netværksmøder.

Opstartsinternatet er tænkt som en god måde at lære hinanden at kende i gruppen. Her møder gruppen hinanden første gang i trygge rammer.

De 8 netværksmøder er bygget op omkring forskellige temaer, som er relevante i forhold til dét at være mor eller far for et barn der er anbragt udenfor hjemmet. Nogle af temaerne er ’Mentalisering’, ’De svære følelser’, ’Anbringelsen set fra barnets perspektiv’ og ’Samvær’. Ved nogle af temaerne får vi besøg af en oplægsholder udefra, der har særlige erfaringer/viden om temaet.

Vi mødes 3 timer på en hverdagsaften og starter mødet ved at spise sammen.

Med bevillingen fra VELUX-FONDEN til Forældre i Fokus, har vi kunnet undersøge, hvordan vi bedst muligt støtter forældre til anbragte børn gennem lokale netværksgrupper. Vi har ønsket at afprøve konkrete metoder, der skaber positive forandringer i deltagernes liv samt bidrager til bedre muligheder for, at kunne involvere sig i deres børns liv. Herudover har vi søgt konkrete erfaringer, der underbygger tesen om, at det gør en positiv forskel, som mor eller far til anbragte børn, at møde andre i samme situation. 

Forældre i Fokus er evaluereret eksternt af analysevirksomheden SocialRespons, der udkommer med en endelig rapport med resultater fra projektet i løbet af efteråret 2022. Hvis du er interesseret i at læse de foreløbige resultater fra midtvejsevalueringen, kan du finde den i bunden af denne side.

Herunder er nogle citater fra deltagere i forløbet, hentet fra midtvejsevalueringen:

”Det har stor betydning at møde andre i samme situation, for godt nok har man familie og venner, men når de ikke har prøvet det her, kan de ikke sætte sig ind i tingene. De ved slet ikke hvor ondt, det gør. Der er det godt, at man er på bølgelængde med de andre i gruppen. De er i samme båd. De ved hvor ondt, det gør” – deltager Forældre i Fokus

”Det har stor betydning for mig, at det ikke er et tilbud, der kommer fra kommunen, fordi jeg føler, det er mere neutralt. Det er ikke noget kommunalt, hvor jeg føler, at der bare skal ses ned på os. Jeg følte det mere som: ‘Her er vi sgu noget. Her anses vi for at være mennesker og ikke bare et sagsnummer, der ligger i bunken’. Man kunne mærke, at der var lagt nogle tanker og noget arbejde bag ved det her fra Line og Miras side. Det var ikke et eller andet standardkursus, der var smækket ned på noget papir, og så kører vi bare derud af. Vi blev jo simpelthen behandlet som mennesker. Som dem vi var, og ikke bare som en flok, der var forsamlet” – deltager i Forældre i Fokus

”I netværksgruppen har man fået lov til at sige de ting, man ikke får lov til at sige til hverdag, omkring alle de følelser og de ting, man bærer rundt på, som mange folk ikke forstår. Men lige pludselig er man et sted, hvor folk forstår dig, og virkelig prøver at sætte sig ind i os og de følelser. Det er det, jeg har fået mest ud af. Jeg har fået nogen, jeg kan snakke åbent og ærligt til, og jeg skal ikke skamme mig over nogen ting. Det er sådan et selvtillidspust, man får” – deltager i Forældre i Fokus

I FBU ForældreLANDSforeningen er vi allerede nu i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst muligt bruger de erfaringer, vi har gjort os gennem projektperioden. Dette glæder vi os over, at kunne anvende i arbejdet med at støtte forældre til anbragte børn i fremtiden.

Er du fagperson og vil gerne vide mere om projektet, så kontakt landssekretær Vivi Nielsen på tlf. 51 80 24 06 eller på sek@fbu.dk.

Vi deler gerne ud af vores erfaringer 😊

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.