Så kom aftalen om ”Børnene Først”!

Der er bestemt sket vigtige forbedringer siden regeringens første udspil, – der er kommet et langt stærkere fokus på familierne. Der er f.eks kommet mere fokus på det forebyggende arbejde og på bedre forældrehandleplaner, som kan hjælpe forældre til at få familien til at fungere. Forældrehandleplaner får en stærkere rolle ved tvangsanbringelser og søskendeundersøgelser, – men de bør i praksis styrkes ved alle anbringelser. En anden god forbedring er ’familiehuse’ med mange forebyggende tilbud, som gøres til standard i kommunerne. Med en nemmere indgang for både forældre og børn og med en ’børnebase’ til udsatte børn, hvor de kan være sammen med andre børn i samme situation.  

Aftalen har flere forslag for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen, bl.a. et uddannelsesløft til sagsbehandlere og bedre vilkår for sagsbehandlernes arbejde i svære sager. Det er tiltrængt: sagsbehandlingen er langsom og tung, retssikkerheden er ikke i orden, og sagsbehandlerne skifter igen og igen. Sagsbehandlingen bør være hurtigere, mindre bureaukratisk, mere sikker, og den bør møde forældrene og børnene meget mere i øjenhøjde.

Flere rettigheder til børnene er godt, det bliver sværere for kommunerne at køre hen over dem. Man skal ikke glemme, at de fleste anbringelser, der opløses, sker, fordi kommunerne hjemgiver barnet, eller fordi barnet selv ønsker sig væk. Det er ikke forældrene, der hjemtager dem, det er en myte. Så forbedringerne af børnenes rettigheder er en styrkelse over for kommunen. Aftalen indeholder lovende forandringer hvad angår brobygning fra anbringelse til voksenlivet og ikke mindst brobygning imellem barnets anbringelsessted, familie og netværk.

Aftalen er omfattende og indeholder en del uklare aftaler, hvor det kan være svært at vurdere, hvad der konkret vil komme ud af den i den kommunale virkelighed. FBU ser frem til at være en del af partnerskabet, som skal komme med forslag til, hvordan rammerne for sagsbehandlingen i kommunerne styrkes samt hvordan de bedste faglige løsninger implementeres i praksis.

Læs aftaleteksten her

Formand Anders Brøndtved deltager i Orientering på P1

Lyt til ForældreLANDSforeningens formand Anders Brøndtved i udsendelsen Orientering på P1, hvor han fremlægger nogle synspunkter i forhold til den politiske aftale.

Indslaget om Børnene Først begynder ca. 26 minutter inden i udsendelsen.

Lyt til programmet Orientering på P1

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.