Folketingets Social- og Indenrigsudvalg samt bruger- og interesseorganisationer var den 17. december samlet for sammen at bidrage til at sikre gode og kvalificerede anbringelser i plejefamilier og netværksplejefamilier.

I den sammenhæng lagde FBU vægt på, at

  • kvalitet i sagsbehandlingen med reel inddragelse
  • støtte og hjælp til forældre før, under og efter en anbringelse
  • samarbejde mellem forældre, plejefamilie og sagsbehandler

er nødvendigheder, når kvaliteten skal sikres i familiepleje- og netværksplejeanbringelser.

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.