FBU hjælper VIVE (Det Nationale Analyse- og Forskningscenter for Velfærd) med at finde ud af, hvad der mangler viden om i forhold til anbragte børn og unges skolegang. Forældre med et anbragt barn eller en ung i skolealderen inviteres til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, hvor forældre kan fortælle, hvad de mener, at forskerne bør rette deres blik mod, når det kommer til anbragte børn og unges skolegang. 

I FBU er vi glade for, at VIVE tænker på at spørge forældrene i den sammenhæng. Mange forældre henvender sig nemlig til FBU omkring deres anbragte barns skolegang. 

Forældre og fagpersoner på anbringelsesområdet opfordres til at deltage i undersøgelsen, og at bringe et forældreperspektiv med i overvejelserne om, hvad forskerne skal fokusere på i fremtidig forskning om anbragte børn og unges skolegang. 

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen

FBU følger med i undersøgelsen igennem deltagelse i undersøgelsens følgegruppe, og VIVE har i den forbindelse bedt FBU om hjælp til at komme i kontakt med forældre, som har et anbragt barn i skolealderen. VIVE vil gerne interviewe flere forældre over telefonen eller online om forældres oplevelse af, hvad der mangler fokus på og viden om i forhold til anbragte børn og unges skolegang. 

Socialfaglig konsulent Louise Brydov fra FBU ForældreLANDSforeningen hjælper med kontaktetableringen imellem forældre og VIVE til deltagelse i disse interviews, som ventes at skulle finde sted i løbet af maj og juni måned. Et interview varer op til 30 minutter. Forældres navn og kontaktoplysninger vil ikke fremgå af undersøgelsen, og oplysninger i forbindelse med undersøgelsen behandles fortroligt. 

Forældre kan kontakte Louise Brydov på tlf. 30 80 99 76 eller mail: lobr@fbu.dk, hvis de vil høre mere om undersøgelsen. 

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.