Forældre til anbragte børn får generelt ikke tilbudt krise eller psykologhjælp. Hvorfor gør de ikke det ?

Dette vigtige tema blev behandlet i P1 morgen i dag, hvor blandt andet FBU´s landsformand, Anders Brøndtved og FBU´s projektleder for projekt Forældre i Fokus, Mira Milling bliver interviewet. 

Anders Brøndtved peger på, at lovgivningen burde ændres, så forældre til anbragte børn får ret til krisehjælp.

Flere andre eksperter peger også på betydningen af, at forældrene får den rette hjælp.

Den manglende støtte til forældrene ender med at få direkte konsekvenser for børnene, forklarer seniorforsker Tea Torbenfeldt Bengtsson
– Hvis man er i sorg og bliver meget vred, og hvis man ikke får bearbejdet sine følelser, så kan det vendes som en modstand mod at samarbejde omkring barnet, og dét ved vi går direkte udover barnet.
Også derfor ville det give mening, hvis forældrene blev taget mere alvorligt, siger talsperson for Red Barnet Pernille Spitz.
– Vi yder jo krisestøtte til mennesker, der havner i alle mulige former for kriser, så hvorfor skulle vi ikke også anerkende, at det her er en meget, meget stor krise og hjælpe forældre i den situation? Ikke mindst fordi vi er helt sikre på, at det også vil komme børnene til gavn i sidste ende.

Social og Boligminister Pernille Rosenkrantz Theil anerkender, at der har været for lidt fokus på forældrenes behov.
Ulrik Wilbek, formand for KL´s socialudvalg peger på, at kommunerne er i en økonomisk situation, hvor der skal følge penge med til opgaver, som ikke er SKAL-opgaver.
Dvs hvis forældrene skal sikres denne hjælp, er det nødvendigt at politikerne i Folketinget tager beslutning herom og sikrer at der følger penge med til at finansiere.

Lyt til P1 morgen her

Læs DR-artikel her

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.