Subtitle

Ofte stillede spørgsmål

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue. Phasellus dui. Maecenas facilisis nisl vitae nibh.

Første netværksgruppe vil foregå i Vordingborg, hvilket betyder, at det ville være godt hvis du bor i omegnen heraf, fordi det har stor betydning for at skabe et netværk, du kan bruge i din hverdag. Det er meningen, at der skal kunne tilbydes netværksgrupper andre steder i landet senere hen, men som en start vil det forgå i region Sjælland.

Den første netværksgruppe starter i september 2020 og består af 7-8 netværksmøder af 3 timers varighed fra kl.17-20. Netværksgruppen varer et halvt år, hvor der vil være et møde ca. hver 3. uge for 8-10 deltagere.

Netværksgruppen starter med en overnatning på et internat med mulighed for, i uformelle rammer, at møde hinanden og lære hinanden i gruppen at kende. Der vil være aftensmad og hygge, samt en introduktion til det kommende forløb. Der vil bydes på morgenmad dagen efter, inden vi tager afsked. Vi betaler for transporten til og fra internatet, og der vil evt. være mulighed for at blive kørt til og fra internatet i bus.
Hvert netværksmøde er bygget op omkring et tema, hvor der både vil være rum for samtale og et oplæg fra en oplægsholder om det enkelte tema.


Temaerne kunne f.eks. være:

  • Juridiske rettigheder
  • Samvær
  • Anbringelsen set fra barnets perspektiv
  • Samarbejde med kommunen og anbringelsesstedet

Forældre i Fokus er et uvildigt tilbud, der ikke har noget med din kommune at gøre. Det betyder også, at din indsats ikke bliver vurderet af din sagsbehandler i kommunen. Forældre i Fokus er et fortroligt rum, hvor du trygt kan dele dine oplevelser, også dem, der måske handler om det svære samarbejde med din sagsbehandler eller dem, hvor du måske kunne ønske, at du havde handlet anderledes.

Forældre i Fokus er et metodeudviklingsprojekt, der er bevilliget af VELUX FONDEN. Det betyder at du, undervejs og efter forløbet, vil blive spurgt til, hvordan du synes, netværksgrupperne passer til dine behov, og om du oplever at have fået noget gavnligt ud af at deltage.

I netværksgruppen får du mulighed for at møde andre forældre, der ved hvad det vil sige at være mor eller far til et barn, der er anbragt. Du får mulighed for at dele din historie og for at blive inspireret af andre forældre og deres måde at tackle deres situation på. Samtidig får du også selv mulighed for at inspirere og gøre en forskel for andre.

Den praktiske del: Alle deltagere får et kursusbevis, når netværksgruppen er afsluttet og FBU betaler for transport og byder på aftensmad ved hvert møde.

Om FBU

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve landsforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.

FBU - LINIEN 70 27 00 27

FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder.

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Mandag: 10-13  og  16-20
Tirsdag: 10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20

Copyright © 2024 – FBU ForældreLANDSforeningen

Copyright © 2024 by AxiomThemes.
All rights reserved.