OM FBU

 

FBU´s formål er:

 
  • at samle forældre med børn og unge, som har behov for særlig støtte efter serviceloven
  • at støtte og rådgive den enkelte forældre
  • at støtte forældre til at tage aktivt del i samarbeje omkring barnet
  • at arbejde for, at der tilbydes forældrene støtte i forbindelse med anbringelsen
  • at afholde aktiviteter, hvor forældrene kan være til gensidig gavn og støtte for hinanden
  • at arbejde for kontinuerlig at gøre myndigheder og andre involverede opmærksomme på familiernes særlige behov for støtte før, under og efter børns og unges anbringelse