7. marts 2020: Generalforsamling i FBU Region Midtjylland

29. februar 2020: Temadag i FBU Region Sjælland med oplæg fra Jette Leth Buhl (SF), som er formand i Børn- & Ungeudvalget i Næstved

22. februar 2020: Fastelavn for familier, som er medlem af FBU Region Midtjylland

18. december 2019: Juleafslutning for medlemmer af FBU Region Syddanmark

7. december 2019: Juletur for medlemmer i FBU Region Syddanmark

23. november 2019: Tur til Baboon City for FBU Region Midtjylland

1.november 2019: Bowlingtur i FBU Region Midtjylland

26. oktober 2019: Lokal jubilæumsfejring i FBU Region Syddanmark

28-29. september 2019: FBU ForældreLANDSforeningens Forældrekursus 2019

Oplæg: Det gode samvær

Oplæg: Barnet mellem flere familier

21. september 2019: FBU ForældreLANDSforeningens 50 års jubilæumsreception

31. august 2019: Temadag i FBU Region Syddanmark

Oplæg: Servicelov og samarbejde

Oplæg: Socialtilsynets arbejde med plejefamilier

29. juni 2019: Bustur til Vestjylland i FBU Region Midtjylland

16. marts 2019: Bowlingtur i FBU Region Syddanmark

26. januar 2019: FBU ForældreLANDSforeningens kursus for frivillige støttepersoner

Oplæg: ForældreLANDSforeningen

Oplæg: Peer to peer – Det relationelle møde

Oplæg: Fokus på regler