Kommende arrangementer

nærmere oplysninger om arrangementerne annonceres på hjemmesiden under FBU Kontakt – Lokalforeninger

22. februar 2020: Fastelavn for medlemmer af FBU Region Midtjylland

29. februar 2020: Temadag i FBU Region Sjælland med gæsteoplægsholder Jette Leth Buhl (SF), som er formand for Børn- & Ungeudvalget i Næstved Kommune

7. marts 2020: Generalforsamling i FBU Region Midtjylland

14. marts 2020: Generalforsamling FBU Region Syddanmark

14. marts 2020: Temadag og medlemsmøde for nuværende medlemmer og interesserede i FBU Region Hovedstaden

27. marts 2020: Legoland – se om din lokalafdeling deltager under lokalafdelingerne

28. marts 2020: Generalforsamling i FBU Region Sjælland

28. marts 2020: Generalforsamling i FBU Region Nordjylland

18. april 2020: Årsmøde for FBU’s lokalbestyrelser i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde

22. april 2020: Åbent Hus i FBU Region Hovedstaden

24-25. april 2020: Kursus for FBU’s frivillige støttepersoner

Forår 2020: Temadag i FBU Region Nordjylland

13. maj 2020: Åbent Hus i FBU Region Hovedstaden

13. juni 2020: Temadag i FBU Region Midtjylland

17. juni 2020: Åbent Hus i FBU Region Hovedstaden

29. august 2020: Temadag i FBU Region Syddanmark

26-27. september 2020: FBU ForældreLANDSforeningen afholder Forældrekursus 2020

Efterår 2020: Temadag i FBU Region Hovedstaden