FBU ForældreLANDSforeningen inviterer til 50 års jubilæumsreception. 

Kom og vær med til fejringen, som finder sted fredag den 20. september 2019 fra kl. 13-16 i Socialpædagogernes Landsforenings lokaler, Brolæggerstræde 9, København K.

Program: 

13.00: Formandstale v. Anders Brøndtved fra FBU ForældreLANDSforeningen 

13.30: Gæstetale v. Poul Nyrup Rasmussen

14.00: Foreningen opfordrer brugere, medlemmer og andre til at sige et par ord

Vi håber, at mange af vores tidligere og nuværende medlemmer, samarbejdspartnere og andre, som støtter og følger FBU, vil deltage.

Tilmelding til info@fbu.dk foretrækkes af hensyn til traktementet.
 

Med venlig hilsen

FBU ForældreLANDSforeningen

 

 

 

 

FBU's formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter Lov om Social Service, herunder anbringelse uden for hjemmet. 
Socialpolitisk arbejder FBU for, at forældre mødes med anerkendelse og respekt, og betragtes som aktive deltagere i deres børns liv samt for, at den offentlige støtte til børn og deres familier forbedrer deres vilkår, ser familien som en helhed samtidig med at barnets bedste er i fokus.