VORES HISTORIE

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende forældreforening. FBU består af selve LANDSforeningen samt 5 regionale lokale foreninger.
FBU er på én gang en brugerorganisation og en frivillig social forening, som samler, støtter og rådgiver forældre med børn og unge, der har behov for særlig støtte efter servicelovens regler.

FBU blev stiftet i 1969 af en gruppe af forældre med børn på døgninstitutioner / skolehjem. En gruppe af forstandere bakkede forældrene op i opgaven med at samle forældre om at stifte foreningen.

Forældrene fandt sammen for at arbejde for, at der blev oprettet et tilstrækkeligt antal pladser til deres børn og unge, som havde behov for støtte gennem en anbringelse. Samtidig arbejdede de for at de tilbud blev gode nok – med et aktuelt ord: kvalificerede. Særligt med fokus på, at børnene fik en ordentlig skolegang.

Forældrene arbejdede for, at der blev etableret et samarbejde mellem forældre og institutioner – allerede dengang viste man som forældre og som pædagoger, at samarbejdet måtte være til stede for at opnå et godt resultat for børnene.

Forældrene fandt også sammen for, som den første formand udtrykte det: vores første og måske største opgave er at stå sammen, simpelthen, forældrene skal være støtte for hinanden, vi skal kunne snakke om vores problemer.

FBU blev startet som en forening af forældre med børn på døgninstitutioner. Medlemsgruppen – som også er målgruppen for FBU´s indsatser – har gennem årene udviklet sig til at være forældre med børn i alle typer af anbringelse, også plejefamilie og opholdssted. Hertil kommer forældre, som er er i kontakt med kommunen om f.eks. en børnefaglig undersøgelse eller en forebyggende indsats.

 De to opgaver – at være en brugerorganisation og at være en forening, som støtter og samler forældre – er fortsat højaktuelle.


BRUGERORGANISATION

 

Opgaven som brugerorganisation, der varetager målgruppens interesser på generelt plan, finder sted ved at være ”talerør” og herigennem medvirke til, at målgruppens synspunkter, erfaringer, ønsker og forslag kommer frem – både på landsplan og i regionale eller mere lokale sammenhænge.

Socialpolitisk arbejder FBU for, at forældre mødes med anerkendelse og respekt og betragtes som aktive deltagere i deres børns liv samt for, at den offentlige støtte til børn og deres familier forbedrer deres vilkår, ser familien som en helhed samtidig med at ”barnets bedste” er i fokus.

FBU vil her fremhæve den indflydelse, foreningen fik ved at være med til at præge den lovgivning, der med virkning fra 2001 indførte forældres ret til i forbindelse med et barns anbringelse at få en støtteperson (servicelovens § 54). En bestemmelse, der i høj grad er baseret på FBU´s erfaringer fra det frivillige støttearbejde.