FBU - LINIEN

 

FBU - LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier,
der er i kontakt med de kommunale sociale myndigheder
om eventuel støtte til børn og familier efter serviceloven.
FBU - LINIEN kan ligeledes benyttes af støttepersoner for forældre
og af professionelle(ex. sagsbehandlere, pædagoger og plejefamilier)
Rådgivningen varetages af socialrådgivere.

 

 

 

Der rådgives blandt andet om lovgivningen på området, om forældre
og børns rettigheder og pligter, og om kommuners opgaver
og sagsbehandling.Der ydes vejledning og støtte i forbindelse med
følelsesmæssige problemstillinger, f.eks. i forbindelse med
børns anbringelse udenfor eget hjem.

Telefonen er åben                  Ring til os                   70 27 00 27

Mandag: 10-13 og 16-20
Tirsdag:  10-13
Torsdag: 10-13 og 16-20