Forside
Til forældre
FBU-LINIEN
Brevkasse
Etiske rammer
Aktiviteter
Landsforening
Lokalforeninger
Artikler & bøger
Socialpolitik
Nyheder
Indmeldelse
Links

FBU har udarbejdet nogle etiske rammer for støttearbejdet, som har til formål

At se på etiske problemområder i det frivillige arbejde i FBU
At udtrykke et fælles værdigrundlag for det frivillige arbejde i FBU

FBU har udarbejdet vejledning for støttepersoner i FBU.

 

ETISKE RAMMER for støtte- og rådgivningsarbejdet

 »For i sandhed at hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han - men dog først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståelse ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min merforståelse gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig, eller stolt, og jeg i grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil beundres af ham. Men al sand hjælp begynder med en ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe, og derved forstå, at det at hjælpe ikke er at herske, men det at tjene - at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste - og det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret og i ikke at forstå, hvad den anden forstår.«

Søren Kierkegaard

 

Overordnede etiske rammer for støtte- og rådgivningsarbejdet

 FBU's etiske rammer har til formål:

 • At se på etiske problemområder i det frivillige sociale arbejde.
 • At udtrykke et fælles værdigrundlag for det frivillige sociale arbejde.
 • FBU finder, at lysten og glæden ved at være frivillige i FBU skal være det bærende grundlag for arbejdet.
 • FBU finder det vigtigt, at vi husker barnet i vores støttearbejde, og at det aldrig i sig selv kan være et mål at undgå anbringelse uden for hjemmet.
 • FBU har udarbejdet rammer og retningslinier for støtte- og rådgivningsarbejdet, som vi forventer, at de frivillige støttepersoner følger.
 • FBU søger løbende at dygtiggøre og kvalificere de frivillige, således at de får optimale rammer for støtte- og rådgivningsarbejdet.
 • FBU har nedsat et rådgivende etisk udvalg.
 • FBU udarbejder statistik (anonymt) over henvendelser om støtte.

 

Etiske rammer for støtte- og rådgivningsarbejdet i FBU

 • Støtte, rådgivning og vejledning ydes efter den enkelte forældres ønske.
 • Støtten ydes ud fra den frivilliges muligheder.
 • Støttepersonen har tavshedspligt om de personlige oplysninger, der kommer til støttepersonens kendskab gennem støttearbejdet.
 • Når støttepersonen er bisidder ved møder med f.eks. forvaltning og anbringelsessted, er støttepersonens rolle aftalt med forældre.
 • Støttepersonen har ikke direkte kontakt med f.eks. forvaltning og anbringelsessted.
 • Støttepersonen kan få kendskab til sagsakter i det omfang, forældre ønsker det, og i det omfang det giver mening i forbindelse med støtteopgaven.
 • Støttepersonen kan til eget brug notere oplysninger ned i forbindelse med støtteopgaven.
 • Støttepersonen er omfattet af den samme underretningspligt overfor kommunen som andre borgere.
 • Støttepersonen har ved sin underskrift tiltrådt FBU - ForældreLANDSforeningens etiske rammer for støtte- og rådgivningsarbejdet.

 

Rådgivende Etisk Udvalg

FBU har nedsat et rådgivende etisk udvalg. Der kan rettes henvendelse til udvalget om etiske spørgsmål i forbindelse med FBU’s støttearbejde.

Henvendelser til etisk udvalg bedes sendt til vivi@fbu.dk