Brudekjoler
Forside
Til forældre
FBU-LINIEN
Brevkasse
Etiske rammer
Aktiviteter
Landsforening
Lokalforeninger
Artikler & bøger
Socialpolitik
Nyheder
Indmeldelse
Links

-  Får din familie støtte iht. Serviceloven? 
-  Er dit barn anbragt?
-  Har du brug for at tale med andre i samme situation?
-  Har du brug for støtte og rådgivning?

FBU's formål er

at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter "Lov om Social Service", herunder anbringelse udenfor hjemmet, ved:

 • at samle, støtte og rådgive forældre gennem kurser, aktiviteter og samtalegrupper
 • at støtte og rådgive den enkelte forældre
 • at være bisidder for den enkelte forældre
 • at drive FBU - LINIEN som en åben og anonym telefon rådgivning
 • at have en organisering af støtten til FBU's frivillige støttepersoner, der "støtter op" samt giver mulighed for udvikling og kvalificering af den støtte, de lokale foreninger og landsforeningen tilbyder
 • at arbejde for, at støtte til forældre ydes til gavn for hele familien. 

FBU's formål er endvidere

 • at arbejde for, at forældre mødes med respekt, betragtes som aktive deltagere og inddrages ligeværdigt i den proces, der skal føre til løsningen af et barns, en ungs eller en families vanskeligheder
 • at arbejde for, at familier får den bedst mulige og mest tidssvarende sociale støtte
  kontinuerligt at gøre myndigheder og andre involverede opmærksomme på familiers særlige behov for støtte før, under og efter børn og unges anbringelse
 • at søge samarbejde med andre organisationer og sammenslutninger, der har opgaver/interesser tilfælles med FBU.

Foreningen er partipolitisk uafhængig - Du kan hente vores vedtægter her.

Du er ikke alene! Det kan hjælpe at tale med andre. Samtale og samvær med andre, der har været i samme situation, kan være en stor hjælp, når problemer synes uoverskuelige.


Henvend dig trygt til FBU!
Støt os i vores arbejde - meld dig ind i FBU.