FBU ForældreLANDSforeningen

 

 

 

FBU´s formål er at samle, støtte og
rådgive forældre, hvis børn og unge
modtager eller har modtaget særlig
støtte efter Lov om Social Service,
herunder anbringelse uden
for hjemmet.

Du er ikke alene -  i fællesskab kan vi gøre mere...