ForældreLANDSforeningen

 

FBU´s formål er at samle, støtte og rådgive forældre,

hvis børn og unge modtager eller

har modtaget særlig støtte efter

Lov om Social Service,

herunder anbringelse uden for hjemmet.

Du er ikke alene - i fællesskab kan vi gøre mere...